Prof. Dr. Saffet YAĞIZ

Engineering Rock Mechanics and Tunneling

Pamukkale University
Faculty of Engineering

Department of Geological Engineering
Denizli, Turkey, 20017

Prof. Dr. Saffet YAĞIZ

Mühendislik Kaya Mekaniği ve Tünelcilik

Pamukkale Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi

Jeoloji Mühendisliği Bölümü
Denizli, Türkiye, 20017

“Everything you see around you is supported by soil or rock. Geotechnical engineers are responsible for that. Anything that is not supported by soil or rock, either floats, flies or falls”.

“Etrafınızda gördüğünüz her şey, toprak veya kaya tarafından desteklenir. Geoteknik mühendisleri bundan sorumludur. Toprak veya kaya ile desteklenmeyen her şey, ya yüzer, uçar ya da devrilir”.

Contact Information:

Tel: +90-258-296-3380

Fax: +90-258-296-3460

E-Mail: syagiz@pau.edu.tr                                                                                     

Education:

·       PhD, Colorado School of Mines, USA, 2002

·       MSc, Missouri Technical University, USA, 1997

·       BSc, Ankara University, TR, 1992

Professional Memberships:

·       International Society for Trenchless Technology (ISTT)

·       International Association for Engineering Geologists (IAEG)

·       International Society for Rock Mechanics (ISRM)

Recognition:

·         In civil and mining, he is known for the studies of developing the Modified CSM model and TBM performance prediction formulas, and also proposing brittleness index and its classification.

Publications:

·       Google Scholar, [English/Turkish]

·       Modified CSM Model for Predicting TBM Performance in Rock Mass (Book)

Awards:

·       Scholarship award for post-doctorate in the USA, 2012

·       The best paper award by National Committee of IAEG, 2009

·       Outstanding student award by New York Ambassador of Turkey, 2000

·       Scholarship award for advanced study in the USA by Turkish Government, 1995-2002

Milestones:

·       Yagiz S. Development of rock fracture and brittleness indices to quantify the effects of rock mass features and toughness in the CSM Model basic penetration for hard rock tunneling machines, 289p, Geotechnical Division of Mining and Earth Systems Engineering, Colorado School of Mines, 2002, USA

·       Yagiz S. Utilizing rock mass properties for predicting TBM performance in hard rock condition, Tunnelling and Underground Space Technology, 23(3); 326-339, May 2008

·       Yagiz S. Assessment of brittleness using rock strength and density with punch penetration test, Tunnelling and Underground Space Technology, 24(1); 66-74, Jan 2009

·       Yagiz S, Gokceoglu C. Application of fuzzy inference system and nonlinear regression models for predicting rock brittleness, Expert Systems with Applications, 37(3); 2265-2272, Mar 15 2010

·       Yagiz S, Karahan H. Application of various optimization techniques and comparison of their performances for predicting TBM penetration rate in rock mass, International Journal of Rock Mechanics and Mining Sciences, 80(8); 308-315, Dec 2015

İletişim Bilgileri:

Tel: +90-258-296-3380

Faks: +90-258-296-3460

E-Mail: syagiz@pau.edu.tr                                                           

Öğrenim:

·       Doktora, Colorado School of Mines, ABD, 2002

·       Y. Lisans, Missouri Teknik Üniversitesi, ABD, 1997

·       Lisans, Ankara Üniversitesi, TR, 1992

Mesleki Üyelikler:

·       Alt Yapı ve Kazısız Teknolojiler Derneği (AKATED-ISTT)

·       Uluslararası Mühendislik Jeologları Derneği (IAEG)

·       Uluslararası Kaya Mekaniği Derneği (ISRM)

Tanınırlık:

·         İnşaat ve maden sektöründe, CSM Modeli, TBM ilerleme hızı kestirim formülleri, kaya gevreklik indeksi ve gevreklik sınıflaması çalışmalarıyla bilinmektedir.

Yayımlar:

·       Google Araştır, [İngilizce/Türkçe]

·       Modified CSM Model for Predicting TBM Performance in Rock Mass (Kitap)

Ödüller:

·       Doktora sonrası araştırma burs ödülü, ABD, 2012

·       En iyi makale ödülü (Ulusal Mühendislik Jeolojisi Derneği), 2009

·       Üstün başarılı öğrenci ödülü (New York Eğitim Ataşeliği, ABD), 2000

·       1416 sayılı kanunla, yükseköğrenim burs ödülü, ABD, 1995-2002

Kilometre taşları:

·       Yagiz S. Development of rock fracture and brittleness indices to quantify the effects of rock mass features and toughness in the CSM Model basic penetration for hard rock tunneling machines, 289p, Geotechnical Division of Mining and Earth Systems Engineering, Colorado School of Mines, 2002, USA

·       Yagiz S. Utilizing rock mass properties for predicting TBM performance in hard rock condition, Tunnelling and Underground Space Technology, 23(3); 326-339, May 2008

·       Yagiz S. Assessment of brittleness using rock strength and density with punch penetration test, Tunnelling and Underground Space Technology, 24(1); 66-74, Jan 2009

·       Yagiz S, Gokceoglu C. Application of fuzzy inference system and nonlinear regression models for predicting rock brittleness, Expert Systems with Applications, 37(3); 2265-2272, Mar 15 2010

·       Yagiz S, Karahan H. Application of various optimization techniques and comparison of their performances for predicting TBM penetration rate in rock mass, International Journal of Rock Mechanics and Mining Sciences, 80(8); 308-315, Dec 2015